Launching Cartridges


12GA Launching Cartridge, Model 2600
37/38MM Launching Cartridge, Model 3600